bron= http://www.digitalefotosite-corenjoke.com/zand__apeldoorn.htm Stichting Ons Waterloo - Apeldoorn NL

Welkom op de website van de stichting "Ons Waterloo" te Apeldoorn


Onze doelstelling: "Levensloopbestendig" wonen in Apeldoorn zichtbaar en mogelijk maken
klik hier voor actuele status per april

De Stentor publiceerde op 11 maart 2011
deze 2 luchtfoto's van de Waterloseweg
Grotere foto download in PDF formaat


Zo als het vroeger was in jan 1987birdview
birdview en nu is geworden in mei 2010

De omgeving van de Waterloseweg heeft in de loop der jaren flink wat veranderingen ondergaan. Op de luchtfoto uit januari 1987 staan er aan weerszijden van de weg nog vrijstaande huizen, dicht bij elkaar zoals het hoort in Apeldoorn. Wel wijst de tunnel onder het spoor en de bijbehorende Koning Stadhouderlaan op de oprukkende stad. Op de foto uit mei 2010 heeft een deel van de Apeldoornse huuskes aan de Waterloseweg plaatsgemaakt voor moderne gelijkvloerse patiowoningen. Op het braakliggende terrein bij de PWA-laan komt echter geen appartementengebouw, zoals lange tijd de bedoeling was.
Foto’s nabestellen kan op www.photoholland.nl (bron De Stentor / foto PhotoHolland - Hans Snelleman)

Laatste nieuws op de website van de wijkraad Brink en Orden

2e Stadsdeelplan 2010-2011
met toekomstvisie voor Apeldoorn Noord-West (uitgave november 2010)
zie ook: website Gem. Apeldoorn voor de uitleg bij het stadsdeelplan
In januari 2011 is het nieuwe stadsdeelplan NoordWest 2010-2011 uitgebracht. Dit stadsdeelplan is tot stand gekomen met inbreng van wijkraden, gemeente en andere organisaties. Motto van dit plan is "Nog prettiger leven in Noordwest". Het is de opvolger van de in 2006 opgestelde Toekomstagenda voor Noordwest. Het stadsdeelplan is een 'wensenlijst' van de bewoners op allerlei terreinen: van sociaal tot verkeer, van klein tot groot. Er staan zaken in die aangepakt gaan worden. Het is uitvloeisel van het wijkgericht werken waar de gemeente voor staat.

11 september 2010 woonproeven (nalezen)

woensdag 21 juli 2010 - Waterloseweg 32 - 46
Mijlpaal voor SIR-55, na ruim 20 jaar in haar bestaan is de 500e woning in Apeldoorn feestelijk opgeleverd met toespraken van o.m. wethouder Rob Metz !
Flyer
Advertentie in De Stentor, editie Apeldoorn (za 17 juli 2010)
Artikel van Bouwfonds over ons project (22 juni 2010)
idem gehele dossier
Artikel Lees de krant over dit project (De Stentor za 29 mei 2010)
Idem in PDF (lage resolutie)
Artikel over kijkdag SIR-55 (De Stentor van 19 april)
Advertentie Open Huis NVM (27 maart 2010)
Advertentie van wo 17 maart 2010.
Velen bezichtigden de zeer energiezuinige, moderne ruime patiobungalows en het comfort van gelijkvloers en ruimtelijk wonen zelf ervaren op een rustig gelegen plek in het hart van Apeldoorn!

De 1e fase is inmiddels gereed en verkocht!
De 2e fase is thans bevroren en biedt tot 6 vrijstaande verschillend uitgevoerde patiobungalows (1 met dubbele garage).
De geheel reeds voorbereide bouw kan starten vanaf 4 kopers (ca. 11 maanden bouwtijd); prijs-indicatie € 450.000 V.O.N. inclusief stelposten

Meer weten? ga naar: Stichting SIR-55  | T 040-242 32 23 | E info@sir-55.nl | @ www.sir-55.nl.
birdview

Even voorstellen

De stichting Ons Waterloo is een CPOG initiatief in samenwerking met:
de Gem. Apeldoorn en de Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw (SIR-55) te Eindhoven.
Haar naam is symbolisch verbonden met:
(1) de Waterloseweg (de locatie) en
(2) dat de nieuwe bewoners er uiteindelijk "hun Waterloo" hopen te vinden als metafoor voor Napoleon, die zijn Waterloo vond in de beroemde slag bij Waterloo in 1815,
Opzet typen B, C en A Op 24 april 2007 is de stichting opgericht en ze stelt zich ten doel om onder “Collectief Particulier Opdracht Geverschap" (CPOG) een aantal patiowoningen voor actieve senioren (55+) te realiseren in Apeldoorn.
Uitgangspunt is dat veel medioren / senioren niet kleiner maar wel anders willen gaan wonen, dus met alle woonfuncties gelijkvloers, ruimte voor eigen activiteiten en een besloten en overzienbare tuin of patio.
Voor een impressie zie: Leaflet project (PDF)
Dergelijke woningen zijn zeldzaam en is mogelijk gemaakt door en in samenwerking met 6 partners:
 • Adviesbureau SIR-55 - te Eindhoven (project),
 • Factor Architecten BV te Duiven,
 • Nikkels Bouwbedrijf BV te Twello en
 • Gemeente Apeldoorn - stadsdeel vernieuwingsproject PWA-zone
 • Provincie Gelderland - subsidieregeling Vitaal Gelderland 2008

 • Bouwfonds Ontwikkeling te Amersfoort (zekerstelling onverkochte grond / woningen)

 • De stichting ontleent dus haar naam aan de bouwlocatie aan de Waterloseweg (centrum-west),
  waar 14 kavels (vanaf 300 m2) en verspreid over 2 plekken ter beschikking staan.
  Het project maakt deel uit van de herstructurering van de zogenaamde "PWA-zone".
  Persoonlijke wensen waren en zijn nog in velerlei opties invulbaar
  SIR-55 geeft (a) een keurmerk en (b) een Programma van Eisen (PvE) uit

  Wie meer wil weten van de voorgeschiedenis leze hier verder: hoe het allemaal begon

  Stichting "Ons Waterloo" volgt daarmede het initiatief van de stichting "Onze Woonwens"
  met 12 patiowoningen aan de Citroenvlinder in de nieuwe woonwijk "Zuidbroek" (opgeleverd oktober 2007),

  Maak alsnog kans op levensloopbestendig wonen met veel aandacht voor ruimte, comfort en privacy! en bovendien en bovendien
  In een leuke en typisch apeldoornse buurt met een historie die teruggaat naar de 19e eeuw...


  Het project omvat 14 patiowoningen op 2 lokaties met alle basiswoonvoorzieningen op de begane grond en extra ruimte onder een puntdak en bovendien een kwalitatief en onderhoudsvrij ontwerp
  Voor inschrijvers geldt dat zij (of tenminste 1 van hen) de leeftijd van 55+ hebben bereikt.
  Kopers worden deelnemers in de Stichting SIR-55.
  Fase 1 bestaande uit 8 geschakelde patiowoningen is in 2010 opgeleverd en afgenomen
  Fase 2 bestaande uit 6 vrijstaande patiowoningen in 5 typen is qua bouwvergunning e.d. uitvoeringsgereed en zou in overleg met de gemeente Apeldoorn in herstart genomen kunnen worden

 • prijsindicatie € 450.000,
 • extra woonwensen / aanpassingen naar wens van de koper
 • aannemer - Nikkels Bouwbedrijf - voldoet aan voorwaarden van Woningborg (bouwgarantie),
 • aanvraag bouwvergunning volgt vanaf 4 kopers

 • Geďnteresseerden doorlopen een aanmeldprocedure (afwikkeling in volgorde van aanmelding en acceptatie).

  Het projectrisico wordt door het Adviesbureau van SIR-55 en de Stichting Woningborg gedragen tot aan oplevering.
  Bij "onderweg uitstappen" dient men zelf voor een nieuwe koper te zorgen en blijft men de bouwtermijnen aan de aannemer verschuldigd.

  Publicaties / nieuws

  De stichting Ons Waterloo werkt samen met SIR-55; Gemeente Apeldoorn en de aannemer en publiceert via deze website over de realisatie
  Op 19 juni 2007 is er een voorlichtingsavond gehouden voor de omwonenden
  Veel publicaties zijn beschikbaar via: www.apeldoorn.nl (PWA laan en omgeving)

  Logboek
  1850 - 2006 Waterloseweg in vroeger tijden (idem Apeldoorn)
  2007
  2008
  wandelen door de Waterloseweg anno 2008 met Google Maps Streetview

  2009
  2010

  Extra: VERHUISTIPS (maak het u gemakkelijker)


  2 0 1 1 - A G E N D A
  20110217 - eerste artikel in De Stentor over gewijzigde plannen PWA-laan naar 24 woningen in laagbouw

  20110304 - tweede artikel in De Stentor over wijziging bouw PWA-laan (Politieke Markt 3 maart)
  20110308 - website Milieu Atlas Stedendriehoek
  20110308 - artikel over Milieu atlas van o.a. Apeldoorn in De Stentor
  20110311 - In De Stentor 2 fraaie luchtfoto's van de Waterloseweg uit jan 1987 en mei 2010
  20110311 - Idem in PDF formaat
  20110315 - Wijknieuws wijkraad Brink en Orden,jaargang 20 nummer 1 blz. 27

  20110209 - aanvraag bodembeschermingsvergunning Waterloseweg ongenummerd
  20110209 - aanvraag bodembeschermingsvergunning Waterloseweg 42-48

  20110326 - Laatste nieuws op de www.wijkraadorden.nl van de wijkraad Brink en Orden

  20110405 - opmetingen en grondbemonstering waargenomen op 5 en 6 april
  20110406 - kennisgeving 1 Prov. Gld inzake wet bodembescherming - bodemverontreiniging
  20110420 - 20:00 uur, Algemene vergadering van de wijkraad - Sprengenparkschool - Schotweg 95

  20110602 - kennisgeving 2 besluit tot bodemsanering
  20110602 - bodembeschermingsvergunning bekendmakingnr 4280 kenmerk GE020000062 Waterloseweg ongenummerd
  20110602 - bodembeschermingsvergunning bekendmakingnr 4256 kenmerk GE020000064 Waterloseweg 42-48

  20110714 - opmeting perceelgrenzen door kadaster
  20110715 - bestemmingsplannen digitaal inzien

  20110930 - glasvezel in Apeldoorn (De Stentor)

  2011105 - site "apeldoorn op glasvezel" in de lucht
  2011106 - glasvezel en providers in Apeldoorn (glasvezel.nu)
  Ook de Apeldoornse wijk Zuidbroek wordt door Reggefiber van glasvezel voorzien.
  In november wordt de eerste woning aangesloten. Na Zuidbroek wordt het centrum aangesloten.
  Daarna wordt naar buiten gewerkt in eerste instantie richting de wijken Welgelegen, Osseveld-Woudhuis en Zevenhuizen.
  Bewoners kunnen kiezen uit de providers KPN, XS4ALL (dochter KPN), Vodafone, Solcon, Lijbrandt (dochter KPN) en Kliksafe.
  20111010 - Herinrichting van de Grift (bron: De Stentor)
  20111019 - Algemene vergadering wijkraad Orden om 20:00 u Asselsestraat 199 (Goede Herderkerk)
  20111019 - hier abonneren op digitale nieuwsbrief van de wijkraad
  20111108 - Afval kalender 2012 hier voor Waterloseweg is verschenen en gaat per 1 dec in
  20111108 - maak eens kennis met Apeldoorn Direct zo blijft u prima op de hoogte van wat er in Apeldoorn speelt
  20111111 - Vacature burgemeester van Apeldoorn
  201111xx * Nieuwsbrief PWA-laan nr. 8 komt uit
  20111116 - 20111120 Spirit of Winter 2011 op Het Loo
  20111212 - Inloopavond op gemeentehuis over verlegging van de Grift (alleen voor genodigden)

  - A K T U E E L -

  20111217 - 20120108 Kerst 2011 op Het Loo

  20111xxx * Presentatie Gem. Apeldoorn voorlopig Ontwerp (VO) voor Stadswoningen
  2012xxxx * start realisatie 24 stadswoningen
  2012xxxx * trafohuisje achter nrs 38-40 verplaatsen en integratie in nieuwbouw
  2013xxxx * Verwachte afronding project

  L E G E N D A:
  20xxxxxx - deze datum zonder voorbehoud
  20xxxxxx * deze datum onder voorbehoud (dus indicatief)